X

لیست محصولات

بانک اطلاعات پزشکان استان البرز

قیمت : 4,000,000 ریال
تعداد رکورد:8160
Quantity
  

بانک اطلاعات پزشکان استان البرز

بانک اطلاعات پزشکان استان البرز

تعداد رکورد:8160

قیمت:400000 تومان

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد