X

نمایش خبر

آموزشگاه رانندگی

شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام


بهره گیری ازسامانه پیام کوتاه جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی


اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی


ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان


ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام


اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه اس ام اس


تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی ویا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق پنل اس ام اس


ارسال اس ام اس هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان


اطلاع رسانی در مواقع ضروری(جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس(


رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام


ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه


سازماندهی و گروه بندی متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام


معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق پنل ارسال اس ام اس


برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی


ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

[MYDNNCREATEDATEPERSIANDAYNAME] 20 [MYDNNCREATEDATEPERSIANMONTHNAME] [MYDNNCREATEDATEPERSIANYEAR]